System ALL-IN-ONE stworzony przez Ricoh pozwala na efektywną kontrolę i zarządzanie obiegiem dokumentów (papierowych i cyfrowych) w środowisku biurowym. Czujemy się zobowiązani do przedstawienia naszej wersji definicji określenia „skalowalny” w tym konkretnym przypadku. Otóż konfiguracja nawet jednego urządzenia, procesu (skanu, druku, autentykacji) pozwala bardzo szybko zaadoptować ww. konfigurację na wiele urządzeń jednocześnie.

Korzystając z Streamline NX można w łatwy i czytelny sposób stworzyć własne reguły pracy z obiegiem dokumentów. Od wprowadzenia własnych reguł druku ( limit wydruków per osoba, dział etc. , dostęp tylko po autentykacji PIN-em lub kartą)  poprzez zdalną konfigurację urządzeń aż po raportowanie i kontrolę kosztów ( raporty generowane cyklicznie lub na żądanie do wybranej grupy odbiorców).

Dzięki poszczególnym modułom, zapewnia dostosowanie funkcjonalności do potrzeb każdego przedsiębiorstwa. To administrator wybiera, jakich narzędzi potrzebuje, a wszystko to dostępne jest w jednym panelu, obsługiwanym przez przeglądarkę WWW. Dając pełną mobilność i niezależność.

Jeden system, który obejmuje monitorowanie wszystkich urządzeń, śledzi status wykonywanych prac oraz ułatwia dostęp do funkcji urządzeń, takich jak: skanowanie, wydruk poufny czy podążający. Takie rozwiązanie spełnia wymogi przepisów RODO, zapewniając bezpieczeństwo przepływu dokumentów i danych osobowych w firmie.

Dostępne są liczne dodatki ( plug ins), które jeszcze skutecznej wspomagają przepływ dokumentów i ich kontrolę w środowisku biurowym. Zadbaj o to, by dokumenty były należycie zabezpieczone i adresowane do właściwych odbiorców.

Wybrane dostępne dodatki: SharePoint, Microsoft Exchange, Zone OCR, Barcode , RightFax, Script. O więcej szczegółów zapytaj nasz dział handlowy.

Funkcjonalności Streamline NX:

Rejestracja wydruków przesłanych na drukarki sieciowe PCL i PS3

Zliczanie liczby wydrukowanych stron (w kolorze i czerni), zapis nazwy drukowanego dokumentu, daty wydruku itp.

Wydruki poufne odbierane za pomocą identyfikatora zbliżeniowego, kodu PIN, logowania do domeny Active Directory za pomocą loginu i hasła użytkownika

Wydruki podążające, odbierane na żądanie w różnych lokalizacjach na dowolnym urządzeniu

Zarządzanie osobistą kolejką wydruków poufnych dla nieograniczonej liczby użytkowników przez portal WWW

Możliwość rejestracji karty przez użytkownika przy urządzeniach wyposażonych w moduł Embedded Client

Możliwość zarządzania uprawnieniami do modułu raportowego i administracyjnego

Praca na platformie Windows Server 2008, 2012

Współpraca z serwerami wydruków Windows Server

Tworzenie raportów i eksport danych do plików csv, pdf, xls

Automatyczne generowanie i rozsyłanie raportów pocztą elektroniczną zgodnie ze skonfigurowanym harmonogramem

Kontrola kosztów z podziałem na użytkowników, jednostki organizacyjne, MPK.

Bieżąca synchronizacja z usługą katalogową Active Directory – wybór atrybutów, z których korzysta system, brak konieczności podwójnego wprowadzania danych ani ręcznego uzgadniania zmian wprowadzanych przez administratora w katalogu Active Directory

W przypadku awarii lub blokady urządzenia użytkownik może odebrać prace na dowolnym innym urządzeniu wyposażonym w moduł Embedded Client

Praca i zdalne zarządzanie w oparciu o sieć WAN

Agregacja danych z serwerów lokalnych w konfiguracji rozproszonej

Współpraca z relacyjną bazą danych MS SQL Server

Precyzyjne rozliczanie ilości wydruków z urządzeń wyposażonych w moduł Embedded Client

Przetwarzanie skanowanych dokumentów do formatu przeszukiwalnego PDF, XLSX i DOCX.

Zapisywanie skanowanych dokumentów do różnych miejsc docelowych (np. folder, e-mail, FTP)

Moduły

Administration Manager (ADM) – centralny moduł oprogramowania STREAMLINE NX® przeznaczony do zarządzania i konfiguracji. Za pośrednictwem tego modułu przeprowadza się konfiguracja urządzeń i serwerów.

Authentication and Accounting Manager (AAM) – moduł umożliwiający autentykację użytkowników na urządzeniach. Przechowuje informacje o użytkownikach, przypisanych kartach zbliżeniowych, uprawnieniach do konkretnych funkcji urządzeń oraz odpowiada za synchronizację informacji o użytkownikach z usługą katalogową Active Directory.

Report Generator (RG) – moduł przeznaczony do generowania określonych raportów zarówno na żądanie, jak i zgodnie z ustawionym harmonogramem.

Secure Print Manager (SPM) – moduł instalowany na serwerze druku. Przechwytuje i wstrzymuje wydruki przechodzące przez serwer do momentu ich zwolnienia z urządzenia przez użytkownika. Prace nieodebrane są automatycznie usuwane.

Scan and Fax Manager (SFM) – moduł odpowiadający za przetwarzanie skanowanych dokumentów oraz OCR. Pliki mogą być zeskanowane do formatów PDF, XLSX, DOCX oraz PPTX, a następnie wysłane do skrzynki e-mail, folderu i FTP. Dodatkowo zezwala na dekretację dokumentu już na etapie skanowania.

Embedded client – moduł instalowany na urządzeniu wielofunkcyjnym RICOH. Jest to terminal programowy, który służy do autoryzacji użytkowników oraz daje dostęp do zaawansowanych funkcjonalności takich jak m. in.: wydruk bezpieczny, wydruk podążający oraz skanowanie Scan-To-Me. Ponadto moduł ten również wysyła do serwera informacje o wykonywanych kopiach, wydrukach oraz skanowanych dokumentach.

Kategorie: Software