OPROGRAMOWANIE

Nasze innowacyjne oprogramowanie może usprawnić każdy aspekt środowiska obiegu dokumentów, od zarządzania drukiem oraz kosztami do inteligentnego monitorowania urządzeń. Te zaawansowane produkty zostały tak zaprojektowane, aby bezproblemowo integrowały sie z siecią oraz istniejącym już oprogramowaniem.RICOH STREAMLINE NX® - Systemem do kontroli procesów związanych z produkcją i obiegiem dokumentów

STREAMLINE NX® jest modułowym systemem służącym do kontroli wszystkich procesów związanych z produkcją i obiegiem dokumentów. System ten monitoruje status podłączonych do niego urządzeń, śledzi status wykonywanych prac oraz ułatwia dostęp do funkcji urządzeń takich jak skanowanie czy wydruk poufny i podążający. Jest to kompleksowe rozwiązanie integrujące i optymalizujące całą flotę urządzeń.

streamline

STREAMLINE NX® zapewnia: redukcję całkowitych kosztów operacyjnych, oszczędność czasu administratora IT poprzez uproszczenie zarządzania, monitorowania i kontrolowania infrastruktury dokumentowej, poprawę produktywności biznesowej przy efektywnym, spersonalizowanym obiegu dokumentów, zabezpieczenie poufnych informacji.

  Funkcjonalności Streamline NX:
 1. Rejestracja wydruków przesłanych na drukarki sieciowe PCL i PS3
 2. Zliczanie liczby wydrukowanych stron (w kolorze i czerni), zapis nazwy drukowanego dokumentu, daty wydruku itp.
 3. Wydruki poufne odbierane za pomocą identyfikatora zbliżeniowego, kodu PIN, logowania do domeny Active Directory za pomocą loginu i hasła użytkownika
 4. Wydruki podążające, odbierane na żądanie w różnych lokalizacjach na dowolnym urządzeniu
 5. Zarządzanie osobistą kolejką wydruków poufnych dla nieograniczonej liczby użytkowników przez portal WWW
 6. Możliwość rejestracji karty przez użytkownika przy urządzeniach wyposażonych w moduł Embedded Client
 7. Możliwość zarządzania uprawnieniami do modułu raportowego i administracyjnego
 8. Praca na platformie Windows Server 2008, 2012
 9. Współpraca z serwerami wydruków Windows Server 2008, 2012
 10. Tworzenie raportów i eksport danych do plików csv, pdf, xls
 11. Automatyczne generowanie i rozsyłanie raportów pocztą elektroniczną zgodnie ze skonfigurowanym harmonogramem
 12. Kontrola kosztów z podziałem na użytkowników, jednostki organizacyjne, MPK
 13. Bieżąca synchronizacja z usługą katalogową Active Directory – wybór atrybutów, z których korzysta system, brak konieczności podwójnego wprowadzania danych ani ręcznego uzgadniania zmian wprowadzanych przez administratora w katalogu Active Directory
 14. W przypadku awarii lub blokady urządzenia użytkownik może odebrać prace na dowolnym innym urządzeniu wyposażonym w moduł Embedded Client
 15. Praca i zdalne zarządzanie w oparciu o sieć WAN
 16. Agregacja danych z serwerów lokalnych w konfiguracji rozproszonej
 17. Współpraca z relacyjną bazą danych MS SQL Server
 18. Precyzyjne rozliczanie ilości wydruków z urządzeń wyposażonych w moduł Embedded Client
 19. Przetwarzanie skanowanych dokumentów do formatu przeszukiwalnego PDF, XLSX i DOCX
 20. Zapisywanie skanowanych dokumentów do różnych miejsc docelowych (np. folder, e-mail, FTP)
streamline
  Na oprogramowanie STREAMLINE NX® składają się następujące moduły:
 1. Administration Manager (ADM) - centralny moduł oprogramowania STREAMLINE NX® przeznaczony do zarządzania i konfiguracji. Za pośrednictwem tego modułu przeprowadza się konfiguracja urządzeń i serwerów.
 2. Authentication and Accounting Manager (AAM) - moduł umożliwiający autentykację użytkowników na urządzeniach. Przechowuje informacje o użytkownikach, przypisanych kartach zbliżeniowych, uprawnieniach do konkretnych funkcji urządzeń oraz odpowiada za synchronizację informacji o użytkownikach z usługą katalogową Active Directory.
 3. Report Generator (RG) - moduł przeznaczony do generowania określonych raportów zarówno na żądanie, jak i zgodnie z ustawionym harmonogramem.
 4. Secure Print Manager (SPM) - moduł instalowany na serwerze druku. Przechwytuje i wstrzymuje wydruki przechodzące przez serwer do momentu ich zwolnienia z urządzenia przez użytkownika. Prace nieodebrane są automatycznie usuwane.
 5. Scan and Fax Manager (SFM) - moduł odpowiadający za przetwarzanie skanowanych dokumentów oraz OCR. Pliki mogą być zeskanowane do formatów PDF, XLSX, DOCX oraz PPTX, a następnie wysłane do skrzynki e-mail, folderu i FTP. Dodatkowo zezwala na dekretację dokumentu już na etapie skanowania.
 6. Embedded Client - moduł instalowany na urządzeniu wielofunkcyjnym RICOH. Jest to terminal programowy, który służy do autoryzacji użytkowników oraz daje dostęp do zaawansowanych funkcjonalności takich jak m. in.: wydruk bezpieczny, wydruk podążający oraz skanowanie Scan-To-Me. Ponadto moduł ten również wysyła do serwera informacje o wykonywanych kopiach, wydrukach oraz skanowanych dokumentach.

Obsługa wszystkich modułów odbywa się przez przeglądarkę www, co pozwala na uzyskanie dostępu do systemu z dowolnego miejsca.STREAMLINE NX® jest zarejestrowanym znakiem Ricoh Europe PLC.

Broszura PDF 

O więcej szczegółów zapytaj nasz dział handlowy


Warunki korzystania z witryny Polityka prywatności


Informacje przedstawione na stronach serwisu www.rotar.net.pl nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu
przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych, mają jedynie charakter informacyjny.