POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU www.rotar.net.pl

1. Informacje ogólne

1.  Operatorem Serwisu www.rotar.net.pl jest firma „ROTAR”. Nasze dane kontaktowe i inne informacje o nas są zamieszczone na końcu niniejszej polityki.

2.  Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

a.     poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.

b.     poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. "ciasteczka").

c.     poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego funkcjonującego pod adresem www.ogicom.pl

2. Informacje w związku z RODO.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1) informujemy, że:

1.     Administratorem Twoich danych osobowych jest firma ROTAR.

2.     Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej lub e-mail: rotar@rotar.net.pl

3.     Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.

4.     Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez firmę polegają na oferowaniu klientom towarów i usług oraz ich zakupie. Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby ww. usług mieści się w zakresie działalności gospodarczej firmy ROTAR, jednocześnie przetwarzanie danych jest niezbędne, aby firma mogła dostarczać i otrzymywać takie usługi oraz towary.

5.     W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Będziemy w takim przypadku przekazywać dane osobowe trzem grupom odbiorców:

·         osobom upoważnionym przez nas, naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych osobowych w celu wykonywania swoich obowiązków,

·         podmiotom przetwarzającym, którym powierzymy przetwarzanie danych osobowych,

·         innym odbiorcom danych np. pośrednikom, organom certyfikującym, kurierom, bankom, ubezpieczycielom, kancelariom prawnym, podmiotom windykującym, organom publicznym.

6.     Twoje dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie  w celu dostarczania klientom ROTAR kompleksowej informacji gospodarczej w ramach oferowanych przez firmę produktów, jak również w celach statystycznych.

7.     Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:

·         żądania od Administratora dostępu do Twoich danych osobowych,

·         żądania od Administratora sprostowania Twoich danych osobowych,

·         żądania od Administratora usunięcia Twoich danych osobowych,

·         żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,

·         wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych,

·         przenoszenia Twoich danych osobowych.

8.     Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

Zmiany te związane są z dostosowaniem każdej firmy do wymogów RODO tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

3. Informacje w formularzach.

1.   Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.

2.   Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).

3.   Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz.

4.   Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego  itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.

4. Informacje o plikach cookies

1.   Serwis korzysta z plików cookies.

2.   Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3.   Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.

4.   Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

a.     tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

b.     utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

c.     określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

5.   W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6.   Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

7.   Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

8.   Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

9.   Operator korzysta z usługi Google Analytics w celu analizy ruchu na stronie

10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

5. Logi serwera

1.   Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

2.   Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

a.     czas nadejścia zapytania,

b.     czas wysłania odpowiedzi,

c.     nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,

d.     informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,

e.     adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,

f.      informacje o przeglądarce użytkownika,

g.     informacje o adresie IP.

6. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

1.   Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www

2.   W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:

·         Edge

·         Internet Explorer

·         Chrome

·         Safari

·         Firefox

·         Opera

Urządzenia mobilne:

·         Android

·         Safari (iOS)

·         Windows Phone

 

 

 

Informacje o naskontakt z nami


ROTAR Jolanta Bobrowicz-Berkis

02-321 Warszwa, ul. Kopińska 4b/3

 

ROTAR Dariusz Michał Berkis

26-610 Radom, ul. Wernera 33/37

 
email:
rotar@rotar.net.pl Warunki korzystania z witryny Polityka prywatności


Informacje przedstawione na stronach serwisu www.rotar.net.pl nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu
przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych, mają jedynie charakter informacyjny.