FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY LICZNIKA

Proszę wypełnić poniższy formularz zgłoszeniowy w celu przekazania nam aktualnego stanu licznika urządzenia pracującego na kontrakcie serwisowym: 
Nazwa firmy / instytucji*:
Lokalizacja urządzenia (adres)*:
Model i typ urządzenia*:
Numer seryjny*:
Stan licznika*:
Data odczytu licznika*:

Uwagi Klienta*:


* Pamiętaj aby dokładnie wypełnić wszystkie pola formularza

Administratorem Twoich danych osobowych jest ROTAR Jolanta Bobrowicz-Berkis z siedzibą w Warszawie, ul. Kopińska 4B/3 oraz ROTAR Dariusz Michał Berkis z siedzibą w Radomiu, ul. Wernera 33/37. Możesz się z nami skontaktować pod wskazane na stronie internetowej numery telefonów. Formularz zgłoszeniowy, z którego chcesz skorzystać, wymaga od Ciebie podania nazwy Twojej firmy/instytucji oraz lokalizacji urządzenia (adres). Są to podstawowe dane osobowe jakimi musimy dysponować, by móc zrealizować zawartą umowę serwisową. Wybierając drogę kontaktu z nami za pomocą formularza zgłoszeniowego, jednocześnie wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych takich jak: nazwa firmy/instytucji oraz adres, a także podajesz je dobrowolnie. W dowolnym momencie możesz cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie danych, wystarczy, że nas o tym poinformujesz. Twoje dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie w celu realizacji zawartej umowy serwisowej. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom danych osobowych. Twoje dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie do momentu zrealizowania celu, dla którego zostały zebrane. Jeśli ktoś naruszy bezpieczeństwo Twoich danych osobowych, pamiętaj, że przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.


Warunki korzystania z witryny Polityka prywatności


Informacje przedstawione na stronach serwisu www.rotar.net.pl nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu
przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych, mają jedynie charakter informacyjny.