WIADOMOŚCI


DZIERŻAWA URZĄDZEŃ BIUROWYCH DZIĘKI WSPÓŁPRACY PODPISANEJ PRZEZ NASZĄ FIRMĘ Z BANKIEM BNP Paribas.


Ricoh IM C2000Dzierżawa w BNP Paribas to możliwość użytkowania sprzętu i oprogramowania bez konieczności angażowania własnych środków. BNP Paribas dzięki współpracy z firmą Rotar zapewnia elastyczność współpracy. Nasi Klienci mogą zdecydować o wydłużeniu umowy lub oddać urządzenie po okresie dzierżawy. Wszystkie dzierżawione w BNP Paribas urządzenia drukujące objęte są serwisem świadczonym przez firmę ROTAR.

Umowa Dzierżawy połączona z Umową Serwisową, polega na tym, że do Państwa dyspozycji oddajemy kompletne rozwiązanie z kopiowaniem, skanowaniem i drukowaniem włącznie również w kolorze, a co najważniejsze, nie ponoszą Państwo żadnego kosztu związanego z zakupem niezbędnego urządzenia za kilka lub kilkanaście tysięcy złotych. Wspólnie z nami wybiorą Państwo odpowiedni dla swoich potrzeb typ i model urządzenia i zdecydują o okresie dzierżawy. Nasza firma ustali wysokość kosztu kopii/wydruku oraz wysokość miesięcznego czynszu dzierżawnego, uzależnionego od wartości urządzenia. Stała opłata miesięczna stanowiąca sumę opłaty czynszowej oraz opłaty za wykonane kopie pokrywa wszystkie koszty związane z użytkowaniem i serwisem urządzenia. W trakcie trwania umowy nie ponoszą Państwo żadnych kosztów związanych z zakupem części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych, które dostarczamy bezpłatnie w ramach zawartej umowy. Nie interesują Państwa również żadne koszty związane z naprawami czy okresowymi przeglądami i konserwacjami urządzenia. Główne zalety przedstawionej umowy to: gwarancja utrzymania kosztów eksploatacji urządzenia na stałym poziomie, przez cały okres obowiązywania umowy, realne planowanie wydatków w firmie na produkcję dokumentów, całość opłaty czynszowej i eksploatacyjnej księgowana jest jako koszty uzyskania przychodu,Główne założenia dzierżawy:

 1. Dzierżawa może dotyczyć sprzętów IT, urządzeń biurowych, stacjonarnych i mobilnych.
 2. Umowa Dzierżawy zawierana jest z Umową Serwisową lub bez.
 3. Możliwość dzierżawy urządzeń używanych: łączny wiek urządzenia + okres dzierżawy = 7 lat
 4. Wszystkie dzierżawione przedmioty są ubezpieczone.
 5. Umowa Dzierżawy i Serwisu może trwać od 12 do 60 miesięcy
 6. Umowa Dzierżawy zakłada możliwość jej przedłużenia.
 7. Dzierżawą można objąć również systemy (licencje).
 8. Przy Umowie Dzierżawy jedynym kosztem są raty dzierżawne – nie ma opłat wstępnych.
 9. Brak minimalnej kwoty finansowania.
 10. Brak zabezpieczeń wekslowych.
 11. Umowa dzierżawy zawierana jest pomiędzy Klientem a bankiem BNP Paribas

Jeżeli są Państwo zainteresowani tą formą pozyskania uniwersalnych urządzeń buirowych, prosimy o kontakt telefoniczny lub za pomocą formularza

Z przyjemnością udzielimy wszelkich informacji, pomożemy dobrać odpowiednie urządzenie i przygotujemy ofertę jego dzierżawy i ewentualnego serwisu.
Warunki korzystania z witryny Polityka prywatności


Informacje przedstawione na stronach serwisu www.rotar.net.pl nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu
przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych, mają jedynie charakter informacyjny.